Psihoterapie focalizată pe Emoții

Nu poate exista cunoaștere fără emoție. S-ar putea să fim conștienți de un adevăr, totuși, până nu-i simțim forța, nu este a noastră. Pentru cunoașterea creierului trebuie adăugată experiența sufletului.” — Arnold Bennett

        Terapia centrată pe emoție (EFT) poate fi definită ca practica terapiei informată de o înțelegere a rolului emoției în schimbarea psihoterapeutică. EFT se bazează pe o analiză atentă și atentă a semnificațiilor și contribuțiilor emoțiilor la experiența umană și schimbarea în psihoterapie. Această focalizare conduce terapeutul și clientul către strategii care promovează conștientizarea, acceptarea, exprimarea, utilizarea, reglementarea, și transformarea emoției, precum și experiența emoțională corectivă cu terapeutul. Obiectivele EFT sunt întărirea sinelui, reglarea afectului și crearea unui nou sens.

          Clienții sunt ajutați în EFT să identifice, să experimenteze, să accepte, să exploreze, să dea sens, să transforme și să-și gestioneze în mod flexibil emoțiile. Ca urmare, ei devin mai pricepuți în accesarea informațiilor și semnificațiilor importante despre ei înșiși și despre lumea lor pe care le oferă emoțiile, precum și în a folosi aceste informații pentru a trăi vital și adaptabil. Clienții din terapie sunt, de asemenea, încurajați să se confrunte cu emoții de temut pentru a le procesa și transforma. O premisă majoră care ghidează intervenția în EFT este aceea că transformarea este posibilă numai atunci când indivizii se acceptă așa cum sunt. EFT este o abordare concepută pentru a ajuta clienții să devină conștienți și să folosească în mod productiv emoțiile lor.

        Centrul abordării este acela de a ajuta clienții să discerne când trebuie să folosească emoția adaptivă ca ghid și să se ajusteze de îndemnurile acesteia, când trebuie să schimbe emoțiile dezadaptative și când trebuie să regleze emoțiile care îi copleșesc. Un principiu cheie al terapiei îl reprezintă momentul când clienții sunt ghidați să experimenteze emoții pentru a fi informați și mișcați de acestea și pentru face accesibilă schimbarea. Clienții nu își schimbă emoțiile pur și simplu vorbind despre ele, înțelegându-le originile sau schimbând convingerile; mai degrabă, emoțiile sunt schimbate după ce sunt acceptate și experimentate, opuse cu diferite emoții pentru a le transforma și reflectate asupra lor pentru a crea un nou sens narativ (Greenberg, 2015).

         Un principiu fundamental care stă la baza EFT este că organismul posedă o tendință înnăscută spre întreținere, creștere și stăpânire. Tendința de creștere este văzută ca fiind încorporată în sistemul emoțional adaptativ (Greenberg, Rice și Elliott, 1993; Perls și colab., 1951; Rogers, 1959). Emoțiile sunt văzute ca guvernând cele mai importante aspecte ale vieții noastre. Sunt semnale ale evenimentelor care ne afectează cele mai profunde preocupări și cele mai importante relații. Ne mențin conectați, plini de energie, iubitori și interesați.

De ce să alegi Psihoterapia Focalizată pe Emoții:

  • Aplicarea EFT a fost validată prin cercetări empirice, ceea ce o face o opțiune excelentă pentru cei care doresc să depășească problemele emoționale prin terapii susținute de știință.
  • În configurația și mediul potrivit, clienții EFT învață cum să facă față emoțiilor ascunse în loc să le evite, ceea ce duce la transformarea pozitivă a individului, familiilor și cuplurilor.
  • Utilizează intervenții și strategii specifice
  • O mai bună înțelegere a nevoilor individuale și ale partenerului
  • Ajută la realizarea unei relații cu sine puternice și de durată

Ai o intrebare?
Contactează-mă!